Plan To Survive 2012 .com

"Helping You Prepare For Your Future!"hypnosis

NOSTRADAMUS 2012 – Prophecies [ 1of 6 ] Greek subtitles / Full Documentary

NOSTRADAMUS 2012 Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ 21η Δεκεμβρίου του 2012. Το ξημέρωμα δεν έρχεται. Τα πάντα είναι στο σκοτάδι. Ο κόσμος έχει φτάσει στο τέλος του. Ο ήλιος ανατέλλει ευθυγραμμισμένος με το κέντρο του Γαλαξία. Μήπως η κρίση που διερχόμαστε τώρα προοιωνίζεται απλά το τέλος; Τα προβλήματα συσσωρεύονται κι ο χρόνος τρέχει ιλιγγιωδώς. Η γενιά μας είναι επιφορτισμένη να λύσει ένα σωρό προβλήματα που αν δεν λυθούν άμεσα, κάποιοι πιστεύουν ότι θα επαληθευτούν οι ζοφερές προφητείες του Νοστράδαμου. Ωσόσο, τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο και τα πάντα εναπόκεινται σε εμάς. Η προφητεία του Νοστράδαμου ίσως είναι το καμπανάκι για να αφυπνιστούμε. Thanks to GMTeam

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Monday, September 12th, 2011 Nostradamus 2012 15 Comments

Planet X / Nibiru / Comet ELEnin 2011/12 Flyby Scenarios Part 2

This is a mirror of this video. www.youtube.com Produced and narrated by Marshall Masters, the first part of this February 2009 video report focuses on the revised upwards estimates for a more violent solar maximum in 2012. It also demonstrates the methodical manner, in which mainstream media has begun dumbing down science coverage of these important trends. The second half of the program presents a series of 2012 Planet X / Nibiru flyby scenarios developed by Jacco van der Worp, MSc. Based on core criteria called the electrical kill zone, it presents several Planet X / Nibiru flyby scenarios. These 2012 scenarios range from a best case scenario to a possible Extinction Level Event (ELE) flyby, where up to 90% of all presently living species could perish. YOWUSA.COM yowusa.com Marshall Masters Jacco van der Worp, MSc Janice Manning *** ABOUT YOWUSA.COM *** yowusa.com Your Own World USAs (yowusa.com) core mission is 2012 — Planet X / Nibiru education. First published in 1999, the web site features freely available interviews and articles for those seeking to become self-informed about the coming changes to life as we know it today. It is important to stress that the founders of this site do not believe that this flyby will be the end of humankind. They stress that humanity will survive it as we have previous flybys — and that we shall evolve in response to it. Those who endure it will live to see the beginning of a better world. *** TRANSCRIPT *** A complete eBook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Thursday, June 30th, 2011 2012 And Planet X 25 Comments

نهاية العالم 2012 End of the world

Apocalypse 2012 Doomsday Planet Earth Sun fluctuations disasters 2012Apocalypse 2012 Doomsday Planet Earth Sun fluctuations disasters full report on the end of world beginning documetation “horror movie” “close circuit television” symphony “television series” paranormal geographic “german television” christianity conspiracy space military “middle east” “mind control” “superhero film” commentary environment “video game” subtitled “conspiracy theory” widescreen documentary weapons discussion hypnosis haunting alien aliens economy science outdoors warfare ufo shop

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Wednesday, May 4th, 2011 2012 Prophecies 2 Comments

manonfireb4u – how to survive this coming crisis,nwo,gas prices

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Wednesday, April 6th, 2011 Prepper Survival 10 Comments

NASA UPGRADES 2012 SOLAR STORM WARNING.mp4

www.SolarStormWarning.com NASA finally warns the public, “To Prepare For A Once In A Lifetime Solar Event”. Is NASA’s warning to little to late? Dr Richard Fisher, head of NASA’s Heliophysics Division said “We know it’s coming but we don’t know how bad it’s going to be.” But what NASA is not telling the general public, is what you should be doing to get ready. Unless you live under a rock, you are beginning to notice that major news agencies as well as talk radio have started to cover the story, detailing exactly what NASA’s warning is actually telling the public. If NASA is indeed right and we do get a direct hit from a super solar storm, “The Economic Damage In The United States Alone Will Be Twenty Times Greater Then Hurricane Katrina That Hit New Orleans” say experts. What NASA is not outright telling the general population is that if the earth in fact gets a direct hit by a truly big solar storm producing super x-class solar flares, (Coronal Mass Ejection or CME) …it will cripple the world in more ways then we can possibly imagine, as it will cause nearly every electronic device to no longer work until it gets fixed. Imagine no more properly working cell phones, cars, trucks, planes, ships, computers, TV, radio, iPods, or game machines, let alone no more advanced medical services. Since more then likely there will be no electric power in most of the world for many months on end, there will be no modern banking system in place, no New York Stock Exchange, credit

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sunday, March 27th, 2011 2012 Survival 6 Comments

Is it worth having kids in this challenging time in history?

In the present condition of the world, economy is pretty bad, natural disasters are happening at regular frequency, governments are falling apart, corruption and crime rates are going up, and there is ruthless competition for even basic survival. There are talks of 2012 etc.

It is really difficult to provide a quality life for a child in the present conditions. Also it is difficult to raise them with good values as they are exposed to so much external influence and hypnosis by media and pop culture. Not to mention it takes a lot of sacrifice and effort to raise a child even in good conditions. So I am wondering is it even worth the effort to have a kid under present circumstances? What are your thoughts on this?

Thanks for all answers in advance!
Please share your thoughts on whether or not you will have (or have already had) kids in present circumstances. Would like to have some male and female opinion on this [as men are generally not too keen on having kids anyway] BTW I am not looking for advise here, I am just looking for your opinions and thoughts to get a gauge of how people think because I am curious that’s all.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sunday, March 27th, 2011 2012 Survival 12 Comments

TIME WAVE 2013– sequel of 2012 the odyssey, (watch it on my channel b4 this)

A JOURNY TO FIGURE OUT THE MEANING OF 2012 ..

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Thursday, March 17th, 2011 Mayan Calendar 9 Comments

Astrology 2012 prt 2

Practical Astrology Techniques. Message of the pineal gland. Talk about the Original Science and Roots of Religion. Solar Biology / Astrology. In Hip Hop there is the outer elements. Mc, Graf, Dj, Break, but there is still the inner 5th element which includes various branches of knowledge. Knowledge of self. ……………………….Stylordz. Music & / Video Productions. © Esoteric Arts (Stylordz) March 31, 2010+ All Rights. Logo Contrived / Designed by PJ Vincent (Trx-V) Zulu Nation North Logo showing the Esoteric science behind Hip Hop Culture.Reserved

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tuesday, March 15th, 2011 2012 Astrology 3 Comments

Astrology 2012 prt 2

Practical Astrology Techniques. Message of the pineal gland. Talk about the Original Science and Roots of Religion. Solar Biology / Astrology. In Hip Hop there is the outer elements. Mc, Graf, Dj, Break, but there is still the inner 5th element which includes various branches of knowledge. Knowledge of self. ……………………….Stylordz. Music & / Video Productions. © Esoteric Arts (Stylordz) March 31, 2010+ All Rights. Logo Contrived / Designed by PJ Vincent (Trx-V) Zulu Nation North Logo showing the Esoteric science behind Hip Hop Culture.Reserved

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tuesday, March 15th, 2011 2012 Astrology 1 Comment

Nostradamus 2012 Documentary (4/7)

2012 takes a detailed investigation of this chilling prophecy. This explosive two-hour sequel picks up where The Lost Book of Nostradamus left off. NOSTRADAMUS: 2012 seeks answers to key critical questions that may loom in just four years: Is there any modern scientific proof that such an alignment will indeed happen? Is any other compelling evidence throughout history that 2012 will be a year of unprecedented, even deadly, upheaval? There is no disputing that we are a planet in crisis, and that there is a growing public obsession with 2012. But there is no cogent distinction between the sobering facts and hysterical fiction. What, if any, is the scientific ballast that substantiates the fears? NOSTRADAMUS: 2012 will look for the parallels between the nightmarish daily headlines and the 2012 prophecies from Nostradamus and others. From the mystical realms of the Guatemalan jungles to the high-tech corridors of NASA; from the Hopi elders and Mayan shaman to the most respected thinkers of the modern age; from the symbology of the ancient pyramids in Mexico and Egypt to that of the gothic cathedrals and monuments of Europe — the 2012 doomsday warning will be cast in a frighteningly modern context. December 21, 2012 is bearing down on us with alarming speed – and whether or not we are able to collectively heed the warnings and affect a course to avert disaster may be the defining moment of the modern age.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sunday, March 13th, 2011 Nostradamus 2012 No Comments